Välkommen till Läroriket

Hem

Förskolans inriktning är Montessoripedagogik, miljö och hälsa. Duktiga pedagoger i en miljö med mycket bra luft, naturenliga material och bra näringsriktig mat, ger oss förutsättningar och grund för en givande och rolig tid på förskolan.

Om oss

En god och näringsriktig kost lägger grunden till friska och glada barn, barn som orkar leka och lära sig. Personalen äter med barnen och skapar en trevlig samvaro vid matbordet. Föräldrarna på förskolan kommer varje dag att mötas av pedagoger som vet vem deras barn är.

Öppettider

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Vi följer därför kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.
I höst har vi ytterligare en visning av förskolan den 28 november 10–10.30.