Om förskolan

Förskolan följer utbildningsförvaltningens regler för att få tillstånd att bedriva förskoleverksamhet. Det betyder att bland annat att vi tillämpar Stockholms stads regler för avgifter och följer förskolans läroplan.

Förskolans öppettider: Vi följer Stockholms stads regler där ramtiden är 6.30–18.30. Vi har just nu, efter överenskommelse med föräldrarna, öppet 7.15–17.15.

Förskolan kommer vara stängd mågra veckor under sommaren och på planeringsdagar då ordnar vi omsorg vid behov.

Om ni vill stå i vår kö till oss går ni via Stockholms stads webb hitta förskola och gå in med e. legitimation, likadant som till kommunala förskolorna. Tillstånd finns för upp till 44 barn.

Maten; en näringsriktig kost och goda kostvanor lägger grunden till friska och glada barn, barn som orkar leka och lära sig. Personalen äter med barnen och skapar en trevlig samvaro vid matbordet.

Föräldrarna på förskolan kommer att mötas varje dag av personal som vet vem deras barn är. Barnens eget ”arbete” dokumenteras i individuella pärmar. Dessa skickas hem en gång i månaden så att föräldrar och barn kan titta tillsammans hemma i lugn och ro.

Utvecklingssamtal, föräldramöten och en närvarande förskolechef är till för att underlätta samspelet mellan förskolan och föräldrarna ytterligare.

Trevlig och rolig samvaro har vi runt Lucia och sommarfest

Föräldrars undringar och eventuell kritik skall vi ta tillvara, för sådan är hjälp till utveckling av förskolan.