Det här är vi

Vår förskola har tre avdelningar med totalt 44 barn.
Månen – där de yngsta barnen går samt Solen och Stjärnan där barnen är från 2,5 och 3 år upp till 5/6 år.

Av 8 ordinarie är 1 Montessoriförskollärare, 3 Montessoripedagoger, och resten har barnskötarutbildning med kompletterande montessorikurser.

I köket har vi en duktig kock! Hon heter Ingela och lagar all vår mat från grunden. Hon köper in så mycket ekologiskt odlade grönsaker och frukt som möjligt och i den mån det går, närproducerade råvaror.

Vi presenterar oss närmare vid besök.
Nästa visning är 13 februari 15.00–15.30 samt 15 maj 15.00–15.30.