Kontakta oss


Montessoriförskolan Läroriket
Vitalisvägen 2
112 55 Stockholm
forskolechef@laroriket.nu

Avdelningar
Månen 0760-180 542, e-post: manen@laroriket.nu
Solen 0760-180 664, e-post: solen@laroriket.nu
Stjärnan 0763-463 145, e-post: stjarnan@laroriket.nu

Öppettider
Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider (6.30–18.30), annars är det föräldrarnas behov som styr. Vi följer även kommunens regler för avgifter. Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. uppsägning, erbjudande av plats mm. Vid de få tillfällen under året vi stänger förskolan erbjuder vi alternativ förskoleplats på förskola i närheten.