LäroriketLärileken drevs och ägdes tidigare av Wivianne Waltin, montessorilärare, som har arbetat med barnomsorg sedan 1972. Senast som förskolechef på en kooperativ Montessoriförskola.

I januari 2016 togs förskolan över av en liten koncern: Tivoli förskolor. Det passar bättre av flera skäl, inte minst myndighetens ökade krav på administativ kraft. Detta är svårt att uppnå ensam. Sedan augusti 2016 heter vi Montessoriförskolan Läroriket.