Klagomålshantering

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet här på Läroriket! Vi vill veta vad du tycker, inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter bidrar till att utveckla utbildningen. Det kan vara klagomål, beröm eller idéer. Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad du inte är nöjd med eller vad du är nöjd med. Du vänder dig i första hand till personalen. Du kan även anonymt framföra synpunkter i ”ris och roslådan” placerad i förskolans entré.

Personal
Du ska i första hand prata med personal på förskolan eller kontaktar dem via telefon.
Telefonnummer till grupper/ avdelningar:
Stjärnan: 076-346 31 45
Solen: 076-018 06 64
Månen: 072-398 94 41

Rektor
Nästa steg är att ni vänder ni er till förskolans rektor via mail rektor@laroriket.nu och mobil 072- 988 64 83 eventuellt bokar in ett möte.

Skolchef
Nästa steg är att vända sig till skolchefen det gör ni via mail hadeel.abbas@tivoliforskolor.se

Huvudman
Nästa steg är att kontakta huvudmannen på huvudman@tivoliforskolor.se

Utbildningsförvaltningen
Sista steget är att kontakta utbildningsförvaltningen på 08-50833000.