Klagomålshantering

Om du har synpunkter på vad som händer på förskolan vänder du dig i första hand till personalen. Du kan även vända dig direkt till rektor eller via mail: forskolechef@laroriket.nu

Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med personalen på förskolan kan du vända dig till den som driver verksamheten: Tivoli förskolor

Är ni inte nöjda kan ni alltid kontakta utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 08-508 330 00

Vår policy är att skyndsamt hantera samtliga klagomål