Om förskolan

Förskolan följer utbildningsförvaltningens regler för att få tillstånd att bedriva förskoleverksamhet. Det betyder bland annat att vi tillämpar Stockholms stads regler för avgifter och följer förskolans läroplan.

Förskolan håller öppet 7.30-17.00, men vi använder Stockholms stads riktlinjer angående öppettider.

Förskolan kommer vara stängd några veckor under sommaren och på planeringsdagar, då ordnar vi omsorg vid behov.

Om ni vill stå i kö till vår förskola går ni in via Stockholms stads webb, ”hitta förskola” med e-legitimation, på samma sätt som till kommunala förskolor. Tillstånd finns för upp till 44 barn.

En god och näringsriktig kost lägger grunden till friska och glada barn, barn som orkar leka och lära sig. Personalen äter med barnen och skapar en trevlig samvaro vid matbordet. Vår mat levereras av Greating www.greating.se.

Föräldrarna på förskolan kommer varje dag att mötas av pedagoger som vet vem deras barn är. Vi använder oss av förskoleappen TYRA för närvarokontroll, dokumentation, information. Som förälder får man vid start en inbjudan att använda appen som innefattas av GDPR lagen.

Utvecklingssamtal, föräldramöten och en närvarande förskolechef är till för att underlätta samspelet mellan förskolan och föräldrarna ytterligare.

Trevlig och rolig samvaro har vi runt Lucia och Sommarfesten.

Föräldrarnas undringar och eventuell kritik skall vi ta tillvara, det hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet på förskolan.