Klagomål

Om du har synpunkter på vad som händer på förskolan vänder du dig i första hand till personalen. Du kan även anonymt framföra synpunkter i ”ris och roslådan” placerad i förskolans entré. Du kan även vända dig direkt till förskolechefen eller via mail: forskolechef@laroriket.nu

Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med personalen på förskolan kan du vända dig till den som driver verksamheten: Tivoli förskolor

Vi förespråkar en öppen dialog och högt i tak.