Om förskolan

Förskolan följer utbildningsförvaltningens regler för att få tillstånd att bedriva förskoleverksamhet. Det betyder bland annat att vi tillämpar Stockholms stads regler för avgifter och följer förskolans läroplan samt andra styrdokument vi har att förhålla oss till.

Förskolan håller öppet 7.30-17.15, men vi använder Stockholms stads riktlinjer angående öppettider.

Förskolan kommer vara stängd några veckor under sommaren och på planeringsdagar, då ordnar vi omsorg om behov.

Om ni vill stå i kö till vår förskola går ni in via Stockholms stads webb, ”hitta förskola” med e-legitimation, på samma sätt som till kommunala förskolor.

På avdelningarna äter vi pedagogisk måltid vilket innebär att barnen och pedagogerna äter tillsammans. Måltiden är en värdefull stund där spännande samtal och annat får rum. Vår mat levereras av cateringfirman Matomsorg matomsorg.se

Vi använder oss av förskoleappen TYRA för närvarokontroll, dokumentation, information. Som vårdnadshavare får du vid start en inbjudan att använda appen som innefattas av GDPR lagen.

Utvecklingssamtal, vårdnadshavarmöten och en närvarande rektor är till för att skapa ett gott samarbete mellan förskolan och hemmen. Vårdnadshavarna på förskolan kommer varje dag att mötas av pedagoger som vet vem ditt barn är.

Vårdnadshavares funderingar och eventuell kritik tar vi tillvara på genom återkoppling och reflektion, det hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.