Välkommen till Läroriket

Hem

Förskolan är inspirerad av Montessoripedagogikens barnsyn där vi ser alla barn som kompetenta och arbetar aktivt för att de ska få möjlighet att bli självständiga. Vi vill ge barnen en trygg, rolig och lärorik start i livet.

Öppet hus

Är ni nyfiken på vår förskola? Kom och besök våra lokaler, hör om vår verksamhet och ställ frågor. Kommande visningar är fredagar 2/2, 1/3, 12/4 och 17/5 klockan 8.30. Klicka på rubriken och skicka anmälan.

Öppettider

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation och vi följer därför kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.

”En god och näringsriktig kost lägger grunden till friska och glada barn, barn som orkar leka och lära sig.”