Välkommen till Läroriket

Hem

Förskolan är inspirerad av Montessoripedagogikens barnsyn där vi ser alla barn som kompetenta och arbetar aktivt för att de ska få möjlighet att bli självständiga. På Läroriket vill vi ge barnen en trygg, rolig och lärorik start i livet.

Öppet hus

Är ni nyfiken på vår förskola? Kom och besök våra lokaler, hör om vår verksamhet och ställ frågor.

Öppettider

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidiga morgnar eller sena eftermiddagar och vi följer därför kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.

”En god och näringsriktig kost lägger grunden till friska och glada barn, barn som orkar leka och lära sig.”