En dag på förskolan

På förskolan Läroriket anpassar vi verksamheten efter barnens behov. Just nu ser dagarna ut så här.

Solen och Månen (yngre barnen):

 • Alla barn lämnas i Spårvagnsparken
 • Pedagogisk verksamhet och fruktstund
 • Lunch kl. 11:00
 • Sovvila ca kl. 11:30
 • Lugna aktiviteter
 • Mellanmål kl. 14:00
 • Pedagogisk verksamhet, ute eller inne

Stjärnan (äldre barnen):

 • Alla barn lämnas i Spårvagnsparken
 • Pedagogisk verksamhet och fruktstund
 • Lunch kl. 11:15
 • Avslappning och lugna aktiviteter
 • Mellanmål kl. 14:00
 • Pedagogisk verksamhet, ute eller inne