Öppettider och köregler

Öppettider
Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidiga morgnar eller sena eftermiddagar och vi följer därför kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.
Vid de få tillfällen under året vi stänger förskolan erbjuder vi alternativ förskoleplats på förskola i närheten.
I ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg” kan du läsa utförligt om hur det fungerar med öppettiderna, exempelvis att förskolan ska hållas öppen alla helgfria vardagar utom jul-, nyårs- och midsommarafton, samt vilken pedagogisk omsorg förskolan förväntas erbjuda.
För närvarande är öppettiderna: måndag-fredag 7.30–17.00.

Visning
Vill du besöka förskolan? Mejla rektor på pedagoger@laroriket.nu.
Kommande visning:
– fredag 2 februari, 8.30
– fredag 1 mars, 8.30
– fredag 12 april, 8.30
– fredag 17 maj, 8.30

Köregler
Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. erbjudande av plats, uppsägning mm. Vi följer även kommunens regler för avgifter.

Länk: Regler-for-intagning-och-plats-i-forskola-och-pedagogisk-omsorg i Stockholms stad

Avgifter
Du kan läsa om förskolans avgifter på Stockholm Stads webbplats.