Montessoriförskolan Läroriket
Vitalisvägen 2
112 55 Stockholm
forskolechef@laroriket.nu

Avdelningar
Månen 0760-180 542, e-post: manen@laroriket.nu
Solen 0760-180 664, e-post: solen@laroriket.nu
Stjärnan 0763-463 145, e-post: stjarnan@laroriket.nu