Montessoriförskolan Läroriket
Vitalisvägen 2
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm

Rektor: Erica Wiberg, 076-895 94 01
rektor@laroriket.nu

Avdelningar
Månen 0760-180 542, e-post: manen@laroriket.nu
Solen 0760-180 664, e-post: solen@laroriket.nu
Stjärnan 0763-463 145, e-post: stjarnan@laroriket.nu