Förskolan Läroriket
Vitalisvägen 2
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm

Rektor: Erica Wiberg, 076-895 94 01
rektor@laroriket.nu

Avdelningar
Solen 0760-180 664
Stjärnan 0763-463 145
pedagoger@laroriket.nu