På Montessoriförskolan Läroriket anpassar vi verksamheten efter barnens behov. Just nu ser dagarna ut så här.

Solen och Månen (yngre barnen):

 • Alla barn lämnas inne på Solen
 • Utevistelse och fruktstund
 • Lunch
 • Sovvila
 • Mellanmål
 • Fri lek och montessoriaktviteter

Stjärnan (äldre barnen):

 • Montessoripass
 • Samling
 • Lunch
 • Utevistelse
 • Mellanmål
 • Avslappning
 • Fri lek